+995 557 45 11 04

მოცვის წვეთოვანი მორწყვა საქართველოში

წვეთოვანი მორწყვის სისტემები

ჩვენ ვქმნით წვეთოვანი მორწყვის პროექტებს ფერტიგაციის სისტემის გამოყენებით, რათა ნარგავებმა მიიღონ საკვები ელემენტების საჭირო რაოდენობა მაქსიმალური მოსავლის მისაღებად.

 

თანამედროვე მებაღეობაში წვეთოვანი მორწყვა ლურჯი მოცვის წარმატებულად მოყვანის განუყოფელი ნაწილი გახდა. ეს არის მორწყვის ინოვაციური სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს მცენარისთვის წყლის მუდმივად და თანაბარი რაოდენობით მიწოდებას.

 

წვეთოვანი მორწყვა ხორციელდება წვეთოვანი მილებისა და ლენტების საშუალებით, რაც უზრუნველყოფს საჭიროების მიხედვით ლურჯი მოცვის წყალმომარაგებას. ჩვენს ასორტიმენტში თქვენ ნახავთ ყველა საჭირო აღჭურვილობას წვეთოვანი მორწყვისთვის. 

 

 

შექმენით ლურჯი მოცვის მოყვანისათვის იდეალური პირობები წვეთოვანი მორწყვისა და ფერტიგაციის სისტემის გამოყენებით და მიიღეთ უმაღლესი ხარისხის მოსავალი

კონტაქტები