+995 557 45 11 04

აგროკონსულტაცია ლურჯი მოცვის საქართველოში მოყვანასთან დაკავშირებით

ნიადიაგის მჟავიანობა წარმოადგენს მნიშვნელოვან, მაგრამ არა ერთადერთ ფაქტორს საქართველოში ლურჯი მოცვის მოყვანასთან დაკავშირებით. პლანტაციის გაშენებისას ყველა ფაქტორი მნიშვნელოვანია და ერთმანეთთანაა დაკავშირებული.

 

მცირე დეტალებსაც კი, რომლებიც უმნიშვნელო ჩანს, შეუძლია დიდი გავლენა მოახდინოს პლანტაციის წარმატებულ ზრდასა და მოვლაზე.

 

ლურჯი მოცვის წარმატებული ზრდისა და განვითარებისათვის აუცილებელია მრავალი ფაქტორის გათვალისწინება. საორგანიზაციო საკითხები, ნიადაგისა და წყლის რესურების შერჩევა, კლიმატური პირობები, ასევე ტემპერატურული მაჩვენებლი წარმოადგენს მნიშნელოვან ასპექტებს ლურჯი მოცვის დარგვისას. ჯიშის შერჩევა დამოკიდებულია კლიმატურ პირობებზე. ამიტომ აუცილებელია ყველა ამ ფაქტორის გათვალისწინება ნერგების ეფექტური ზრდისა და ექსპლუატაციისათვის.

 

მოხარული ვართ გაცნობოთ, რომ ჩვენი კომპანია გთავაზობთ კონსულტაციას ლურჯი მოცვის მოყვანასთან დაკავშირებით. თუ გსურთ მოიყვანოთ ხარისხიანი და გემრიელი კენკროვანი კულტურა ყველა ტექნოლოგიური ნორმების დაცვით, მზად ვართ გაგიზიაროთ ჩვენი ცოდნა და გამოცდილება. დაგვიკავშირდით და ჩვენ დაგეხმარებით, რომ გააშენოთ ლურჯი მოცვის იდეალური ბაღი

კონტაქტები